Sidebar

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U., CIF: B-65196586, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41521, Foli 64, Fulla Nº B-393797. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.

L´ usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.fincasllagostera.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. o a tercers.
FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U.

Amb els límits establerts a la llei, FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici  de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d´ Internet de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel  contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U.

Així mateix, per accedir als serveis que FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C/ MUNTANER, 48-50, 5º 3ª - 08011 BARCELONA o be, enviar un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts proporcionats per FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. no confereix a l´ adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel•lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar en ella como si ho fos. FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.
FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable  de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l´ ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l´ usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´ accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´ usuari té la opció  d´ impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL•LECTUAL

Aquesta web és propietat de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U.  Els drets de Propietat Intel•lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FINQUES-GESTIÓ LLAGOSTERA, S.L.U.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

Comparte / Comparteix

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn