Sidebar

ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT DE L'ANY 2014, han prorrogat aquest tipus de retenció fins el 31/12/2014.

El dia 30 de desembre de 2011 es va aprovar el Reial Decret-Llei 20/2011, de Mesures Urgents en matèria pressupustària, tributària i financera per la correcció del deficit públic.

Entre d'altres modificacions aprovades en aquest Reial Decret-Llei, es modifica el tipus de retenció ha aplicar en els rendiments dels arrendaments de locals/despatxos que passa del 19% al 21%de manera transitòria per als exercicis 2012 i 2013.

 Aquest tipus de retenció serà aplicable des de el mes de gener de 2012.

 

Comparte / Comparteix

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn