Sidebar

ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT DE L'ANY 2014, han prorrogat aquests tipus de retenció fins el 31/12/2014.

Increment del percentatge de retenció per a determinats rendiments del treball. Amb efectes del dia 1 de setembre de 2012 i fins el 31 de desembre de 2013, aquells rendiments derivats d'impartir cursos, conferèncias, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obras literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, se'ls aplicava una retenció del 15%, passarà ha aplicar-se'ls un 21%. A partir de l'1 de gener de 2014 el percentatge quedarà fixat en el 19%.

Increment del percentatge de retenció per determinats rendiments derivats d'activitats econòmiques. Amb efectes del dia 1 de setembre i fins el 31 de desembre de 2013, el percentatge general de retenció aplicable als rendiments derivats de l'exercici d'una activitat professional als quals se'ls aplicava el 15% s'elevarà al 21%. A continuació es detallen els tipus de retenció;

        Rendimients satisfets o abonats fins el 31 d'agost de 2012;

            Amb caràcter general, el 15%.
            En el periode impositiu d'inicio d'activitat i en els següents, així com en els casos que així es determini reglamentàriament, el 7%.
         Rendimients satisfets o abonats des de l'1 de setembre de 2012;
            Amb caràcter general:
                Des de l'1 de setembre de 2012 fins el 31 de desembre de 2013: el 21%.
                Des de l'1 de gener de 2014: el 19%.
            En el periode impositiu d'inici d'activitat i en els dos següents, així com en els casos que es determini reglamentàriament, el 9%.

 

Comparte / Comparteix

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn