Sidebar

Totes les societats anònimes i limitades deixaran de rebre notificacions per correu. Hauran de consultar-les per Internet.

 L'Agència Tributària des de el dia 1 de gener de 2011 està notificant per carta a determinats contribuents que deixarà d'enviar-los per correu les seves notificacions i comunicacions, posant-les a la seva disposició a través la Seu Electrònica de l'Agència Tributària i el portal de notificacions 060.es. A més, enviarà un avís informal a l'e-mail que el contribuent desitgi comunicant-li que té una notificació pendent de llegir.

El contribuent (o el seu apoderat) haurà d'entrar de forma periòdica en la seva BÚSTIA ELECTRÒNICA (Dirección Electrónica Habilitada-DEH), mínim una vegada  cada 10 dies, per comprovar si ha rebut notificacions, ja que les mateixes estaran a la seva disposició durant 10 dies naturals, transcorregut el termini indicat es considerarà notificat.

Totes les comunicacions i notificacions estaran 30 dies naturals en la bústia de la DEH. Durant aquest període, si han estat llegides, es podrà visualitzar per complet el seu contingut quantes vegades sigui necessari. Amb posterioritat a aquest termini, només es podran consultar en la seu electrònica de l'Agència Tributària.

UNA VEGADA QUE EL CONTRIBUENT REBI LA NOTIFICACIÓ DE QUE ESTÀ INCLÒS EN AQUEST SISTEMA DEH, QUÈ HA DE FER PER PODER VEURE LES SEVES NOTIFICACIONS?

Primer. Obtenir el seu certificat electrònic d'usuari o bé apoderar a una altra persona (assessors, gestories, etc...) per poder accedir a le seves notificacions, degut a que l'autorització a tercers com a col·laboradors socials que disposen les assesories i les gestories per realitzar la presentació telemàtica de declaracions tributàries NO permet consultar les notificacions electròniques dels contribuents tret que es sol·liciti expressament.

Segon. Una vegada obtingut el certificat electrònic o hagi apoderat a una altra persona, es recomana accedir al portal de "notificaciones.060.es", on haurà de facilitar una sèrie de dades, com un e-mail per enviar-li els avisos informals conforme té notificacions pendents de llegir. Pot introduir diversos e-mail separats per punt i coma.

Tercero. Podrá accedir a les notificacions electròniques a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària www.agenciatributaria.gob.es o http://notificaciones.060.es (recordi que es retiren als 30 dies des de la seva posada a disposició).

 

Comparte / Comparteix

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn