Sidebar

A partir de l'exercici 2011 únicament estaran obligats al pagament de la quota cameral els qui exerceixin activitats del comerç, la indústria o la navegació (construcció, comercial, de serveis, hostaleria, transport, comunicacions, estalvi, lloguers, assegurances, financers, espectacles, jocs, activitats artístiques, taxacions, agències immobiliàries

Llegeix més...