Sidebar

rrhhEn temes tals com la Gestió de la Retribució, Seguretat Social, Contractació Laboral, Conflictes Laborals, etc..
Davant de qualsevol dubte, contacti amb el nostre departament

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Gestió de la Retribució
Confecció de nómines, càlcul de liquidacions i finiments, estudis de costos salarials


Gestió de la Seguritat Social
Realizació dels Boletlletins de cotizació, bonificacions, liquidacions de vacances, aplaçaments per el pagament de les quotes i altres deutes amb la Seguretat Social


Assessorament i Gestió de Contratació Laboral
Última informació en quant a modalitats de contractació així com de les bonificacions de quotes en la Seguretat Social i els beneficis fiscals que l' empresa podria gaudir. Avis dels venciments de contractes


Conflictes Laborals
Representacions en conciliacions administratives i judicials, en el jutjat de lo social, en la Inspecció de Traball i en conflictes colectius. Assessorament en vagues de tancaments de patronals, acomiadaments, expedients de regulació d'ocupació, etc...


Tràmites i Gestions
Altes i baixes d' empresas i traballadors en la Seguretat Social , presentació dels contractes i pròrrogues en la oficina d'ocupació, tramitació de les gestions relacionades amb les mutues d' accidents de traball, actualització immediata dels convenis col·lectius quan es publiquin, preparació del calendari laboral anyal, legalització del llibre de visites en la Inspecció de Traball, certificats d' empresa, certificats d'estar al corrent de pagament en els diferents organismes oficials, preparació dels models de retenció 110-111-190, així com els certificats de retencions, contestació a recursos, control i seguiment de les baixes d' Enfermetat i Accident, etc..


Asesorament en Matèria de Seguretat Social
Pensió de jubilació, viudetat, prestació per maternitat, incapacitat temporal, incapacitat permanent, etc..


Assesorament en Recursos Humans
Es de vital importància per una empresa l' anàlisi de retribució, la Selecció de Personal i els Plans de Formació


Anàlisi de Retribució
Política de Retribucions més adequada, incentius extrasalarials


Selecció de Personal
Anuncis de demanda de personal, proves de selecció


Plans de Formació
Anàlisi de necessitats formatives, elaboració d'un pla de formació

Comparte / Comparteix

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn